Liên hệ


Địa chỉ: Số 52 đường Phạm Nhữ Tăng, Phường 4 Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Số củ: 52 Đường 643 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0908 497788 - 09 388 388 11

Email: truonglapchi@gmail.com

Website: www.phutungxejeep.vn - chijeep.com

Messege FB Zalo Chí Jeep